Om Oss

showpicture

Terråk Gjestegård ble etablert og bygget av Einar Strand i 1973. Han drev Terråk Gjestegård fram til høsten 2005. Driften ble på 70- og 80-tallet basert på tyske fiske turister.

En kan vel godt si at Einar Strand var en pioner på dette området i samme periode.

I dag drives og eies Terråk Gjestegård av Hasifa Nakitende Gaustad, som overtok gjestegården i  April 2017